Střežení pultem centralizované ochrany

 • tento způsob je v součastné době nejrozšířenějším, nejspolehlivějším, nejekonomičtějším
 • jedná se o spojení Vašeho objektu s naší centrálou a následnou možnost zásahu naší jednotky v případě ohrožení
 • pult centralizované ochrany funguje 24 hodin denně a střeží celý Pardubický kraj
 • je potřeba, aby Váš objekt byl vybaven elektronickým zabezpečovacím systémem (tento systém detekuje případný pohyb, tříštění skla, změnu teploty, atd.). Vysílačka tohoto zařízení pak vysílá signál našemu pultu centralizované ochrany.
 • tento elektronický systém není naší formou dodáván, ale zdarma Vám zajistíme jeho zprostředkování
 • pro Vaši bezpečnost vyžadujeme, aby elektronický zabezpečovací systém byl homologován v ČR a také pravidelně servisován odbornou montážní formou a dále požadujeme obyčejnou telefonní linku (popř.
  speciální vysílač, nejvhodnější je kombinace)

Operační středisko se sestává ze samotného pultu centralizované ochrany, který obsahuje celou řadu komunikačních prvků (přijímač radiového signálu, vysílačky, počítače, atd.) a dále pak z lidského faktoru, kterým je v tomto případě operátor.

    

 • zásahová jednotka zjistí na místě příčinu signalizace a učiní vše pro to, aby byl narušitel zajištěn, či vytlačen z místa. Popřípadě provedou protipožární zásah, zásah proti úniku plynu, vody nebo zkratu elektrického zařízení. Podle potřeby přivolají Policii ČR, Hasiče nebo Záchrannou službu a samozřejmě kontaktují majitele objektu nebo jeho zástupce
 • zásah probíhá podle předem navrženého plánu (plán je navrhován za spolupráce zákazníka nebo jím
  ověřeného pracovníka)

Orientační poplatky:

byt 200,- až 500,-
rodinný dům 500,- až 1000,-
obchod 1000,- až 2000,-
obchodní dům, podnik 2000,- až 3000,-
klenotnictví, směnárna 2500,- až 3500,-
čerpací stanice 2700,- až 3700,-
peněžní ústav, poštovní úřad, banka 4000,- až 7000,-