Fyzická ostraha

Ostraha objektů

Fyzická kontrola objektů spočívá v kontrole objektů a případném zajišťování nebezpečí našimi zaměstnanci. Bývá při ní často používáno služebních psů. Pochůzková kontrola bývá prováděna dle ujednání se zákazníkem (v pravidelných intervalech, namátkově).

Pracovníci provádějí ostrahu ve firemní uniformě a viditelným označením společnosti. Uniforma však není podmínkou. Po dohodě se zákazníkem jsme ochotni se podřídit vašim požadavkům, např. vámi zvolené šaty na naše náklady.

Všichni pracovníci jsou mezi sebou propojeni ručními radiostanicemi a také jsou ve stálém spojení s operačním
střediskem.

Prověřování zaměstnanců zaměstnavatelem

V součastné době se stále častěji setkáváme s případy, kdy zaměstnanci poškozují firmu, vynášejí podniku předměty, které nejsou jejich vlastnictvím nebo přicházejí na pracoviště v nevhodnou dobu. Proto je možné zajistit sledování zaměstnanců (stabilně, nárazově) s využitím naší detektivní sekce.