Obecní stráž

  Služba je primárně určena pro obce a města, kdy jejím hlavním úkolem je zejména ochrana movitého i nemovitého obecního majetku, kontrola budov či nejrůznějších zařízení v obci a dohled nad veřejným pořádkem. V případě zjištění jakéhokoliv přestupku nebo trestného činu jsou naší hlídkou provedeny neodkladné úkony k zajištění pořádku, událost je řádně zdokumentována a bezodkladně předána příslušným organům k prošetření.

 

Služba obecní stáže nabízí mnoho výhod a to zejména jako prevence kriminality v dané obci. Bezpečí je zajišťováno našimi zaměstnanci,  kteří jsou vlastníky zbrojních průkazů, kurzů první pomoci a jsou pravidelně podrobováni fyzické přípravě (sebeobrana, bojové sporty, fyzické testy). Dále služba obecní stráže může spočívat v bezpečných dohledech v prostorách škol, školek a dětských hřišť.